Kevätkokoukset

MOT:n sääntöjen mukaan

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajien lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
g) valitaan edustajat Radio- ja televisiotoimittajien liiton edustajakokoukseen,
h) vahvistetaan yhdistyksen hallintoa varten tarpeelliset ohjesäännöt,
i) käsitellään muut esille tulevat asiat.