Hallitus ja luottamushenkilöt

Heidi Järvinen pääluottamusmies (Director´s Cut Staff)
heidi.jarvinen@directorscut.fi

MOT:n hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, seitsemän varsinaista ja kaksi varajäsentä. Kokouksiin kutsutaan aina myös pääluottamusmies, varapääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä Director´s Cut Staffin luottamusmiehet.

Director´s Cut Staff on MTV:n alihankkija - yritys, jolta MTV ostaa teknisiä palveluja, kuten studiohenkilökuntaa ja leikkaajia. Monet Director´s Cutin työntekijöistä ovat MOT ry:n jäseniä, koska he tekevät työnsä MTV:n kanaville.

MOT:n hallitus kokoontuu kevät- ja syyskaudella vähintään kerran kuukaudessa.

MOT:n puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Joka toinen vuosi valitaan siis puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi valitaan neljä varsinaista jäsenta ja yksi varajäsen.

Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kaudet ovat kaksivuotisia.

Hallituksen jäsenet: Kari Pyrhönen (pj), Marko Tammi (siht. ei kuulu hallitukseen), Sari Korpela-Välisaari, Arto Jousikari,  Jorma Kellokumpu, Kati Hyttinen, Juulia Jaulimo (varaj.), Johanna Lehtola (varaj./taloudenhoitaja)

Puheenjohtaja Kari Pyrhönen, 

kari.pyrhonen@mtv.fi