Hallitus ja luottamushenkilöt

MOT:n hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja  sekä max. 11 jäsentä. Kokouksiin kutsutaan aina myös rahastonhoitaja ja sihteeri, jos he eivät ole hallituksen jäseniä sekä luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutettu

MOT:n hallitus kokoontuu kevät- ja syyskaudella vähintään kerran kuukaudessa.

MOT:n puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Joka toinen vuosi valitaan siis puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Myös luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutetun kaudet ovat kaksivuotisia.

Hallituksen jäsenet 2021:
Puheenjohtaja: Kari Pyrhönen (MTV)

Arto Jousikari (NEP/MTV), Hanna Vaittinen (MTV), Harri Pulliainen (Omnia-amk), Jaakko Kiukkonen (Radio Dei), Jarno Miettinen (MTV/Academic Work), Kari Vuosmaa (MediaTailor), Marjana Keränen (Sansa), Sari Orkomies (DocArt), Teresa Meriläinen-Aho (MTV), Terhi Romo (MTV), Tiia Palmén (MTV).

Puheenjohtaja Kari Pyrhönen, 

kari.pyrhonen@mtv.fi,  0400 894091

----------------------------------------

Sihteeri Tiia Palmén

tiia.palmen@mtv.fi

-----------------------------------------

Luottamushenkilö MTV-tes:

Petteri Savolainen,  050 3956112

petteri.savolainen@mtv.fi

----------------------------------------

varaluottamushenkilö Saara Rantanen, 040 5227265

saara.rantanen@mtv.fi

-----------------------------------------

luottamushenkilö NEP Oy:

Heidi Järvinen, 044 5674001

hjarvinen@nepgroup.com

---------------------------------------------

luottamushenkilö ELO-TV-TES:

Harri Pulliainen

harri.pulliainen@omnia.fi

----------------------------------------------------

-