Etusivu

Nettisivujen ylläpito

Kari Pyrhönen, puheenjohtaja

Nina Talmén, varaluottamusmies

MOT:n jäsen! Ota yhteyttä, meille saa ja pitää esittää toiveita siitä, miten voimme yhdessä toimia paremmin.

Tammikuu 2021

 

Hei,

 

Kiitos aktiivisesta vastaamisesta jäsenkyselyyn. Kirjakaupan lahjakortit (4 kpl) arvottu vastanneiden kesken joulun alla ja lähetetty voittajille. Uusi hallitus purkaa jäsenkyselyn tuloksia kevään aikana.

Pandemia on hiljentänyt toimintaamme, mutta tapahtumia pyritään toki järjestämään toiveiden mukaan vuonna 2021 - sen myötä, miten rajoitukset sallivat.  Tiedotamme lisää sähköpostilla ja näillä sivuilla.

MOT ry;n hallitus vuodelle 2021 on valittu joulukuun yleiskokouksessa. Katso hallituksen kokoonpano yläpalkista "hallitus". Järjestäytymiskokos helmikuun alussa.

 

-----------------------------------------------------------------  

 

HUHTIKUU 2020

KORONA SIIRTÄÄ STIPENDIEN MYÖNTÄMISTÄ

Kuten jo jäsentiedotteessa aiemmin on kerrottu, pandemian takia stipendejä ei pystytä myöntämään tänä keväänä. Osa anotuista matka- ja kurssistipendeistä kohdistui tälle keväälle ja alkukesään. Matkat ja kurssit eivät ole tietenkään nyt mahdollisia.

Kunhan valtakunnan hallituksen ohjeet täsmentyvät, MOTin hallitus käsittelee stpiendijaon tilanteen. Palataan asiaan mahdollisimman pian. Turvallista kevättä kaikille!

 

--------------------------------------------------------

helmikuu 2020:

STIPENDEJÄ JAOSSA:

 

HYVÄT JÄSENET,

Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry. jakaa jäsenilleen stipendejä:

Ammattitaidon omaehtoiseen kehittämiseen ja syventämiseen sekä ammattitaitoa sivuavaan virkistäytymiseen (esim. kurssit, festivaalit, omat projektit tai tutustumismatkat).

Stipendit on tarkoitettu kaikille MOT ry:n jäsenille, myös freelancereille ja vuokratyöntekijöille.

Stipendirahaston kokonaisbudjetti on 5000 euroa. Tavoitteena on jakaa n. 10 – 15 stipendiä, jolloin yhden stipendin suuruus voi olla n. 300 - 500 euroa.

Stipendin voi käyttää kurssimaksuihin, pääsylippuihin, tarvikehankintoihin, majoituskuluihin, kohtuullisiin matkakuluihin (juna, bussi, lento) tai vastaaviin yleisiin menoihin.  Stipendiä ei voi käyttää ateria- ja ravintolakuluihin, takseihin tai muihin yksityisluontoisiin menoihin. Päivärahoja ei makseta.

Laadi vapaamuotoinen hakemus, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:

- Henkilötietosi, osoitteesi, ammattinimikkeesi, työpaikkatietosi. 

- Stipendisi käyttötarkoitus ja ajankohta mahdollisimman tarkasti.

- Rahoitussuunnitelma kokonaisuutena, jos MOT-stipendi ei riitä kattamaan kuluja.

- Samaan tarkoitukseen haetut/saadut muut stipendit/apurahat.

Stipendien jakamisesta ja suuruudesta päättää MOT:in hallitus. Huomioithan sen, että hyväksytyn stipendin loppusumma voi olla anottua pienempi, jotta avustuksia riittäisi mahdollisimman monelle pätevälle hakijalle.

Stipendin käytöstä ja kustannusarvion toteutumisesta tulee jättää kirjallinen selvitys MOT:in hallitukselle kahden kuukauden kuluessa stipendin käyttämisen jälkeen. Säilytä siis kaikki kuitit koskien menoja, jotka olet kustantanut mot-stipendillä. 

Jätä hakemuksesi su 1. maaliskuuta 2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

jaakko.kiukkonen@radiodei.fi

Jaakko on MOT:in hallituksen jäsen, joka kokoaa hakemukset.

MOT:in hallitus päättää stipendien jakamisesta maaliskuun 2020 aikana. Suunnittele siis stipendin käyttö tämä aikataulu huomioiden.
Myönnetty mot-stipendi on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Terveisin,

MOT ry:n hallitus

 

 

MOT valvoo etujasi, valvothan myös itse

Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry. on mediasisältöjä ja viestintää tekevien sekä alan opettajien ammattiyhdistys. MOT ry:n jäsenet ovat Suomen journalistiliiton (SJL) jäseniä. Yhdistykseen voivat kuulua vakituiset, määräaikaiset, freelancerit sekä vuokratyöntekijät.

Ykköstehtävämme on työehdoista sopiminen ja näiden ehtojen toteuttamisen valvonta.

Työehtosopimuksia on kaksi: Mediahub Helsinki Oy:n työntekijöiden työehtosopimus sekä Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus, joka kattaa tuotantoyhtiöiden ja vapaan kentän työn.  Medoiahub-sopimuksen nimi muuttuu, kunhan uudet työehtosopimukset saadaan neuvotelluiksi talvella 2020. Mediahub liitettiin takaisin MTV Oy:n suojiin syksyllä 2019.

MOT ry:n perustehtävä on yhdessä keskusliittomme Suomen Journalistiliiton (SJL) kanssa neuvotella ja solmia työehtosopimukset työnantajaliitto Paltan (Palvelualojen työntantajat) kanssa. 

Liiton jäsenenä valvothan myös itse, että työehtosopimusta noudetaan omassa työssäsi.
Perusasioita ovat:

TYÖSOPIMUS: kirjallinen, lyhtykestoisissa työsuhteissa voidaan tehdä sähköisesti

PALKKA, joka vastaa työtehtäviäsi: varmista oikea palkkaluokka, muista palvelusvuosilisät sekä työvuorojen haittalisät ja sunnuntailisät

TYÖAIKA: työtuntitavoitteet, toteutuneiden työtuntien kirjaaminen ja jaksojen tasoittuminen   

Kaikista em. asioista löytyvät kirjaukset työehtosopimuksestamme, tessistä. Mediahubin Tes-neuvottelut päättyivät 31.1.2017 ja uusi työehtosopimus löytyy näiden nettisivujen kohdasta "Työehtosopimukset".

Jos pohdit palkkaan, työsopimukseen, työtehtäviin, lomaoikeuksiin tai mihin tahansa työehtoihin liittyviä asioita, älä jätä asiaa sikseen, vaan käänny MOT:n puoleen. Ensisijaisesti sinua auttavat Mediahubin luottamushenkilö Petteri Savolainen, MOT:n puheenjohtaja Kari Pyrhönen ja NEP:in (ent. Director´s Cut Staff) pääluottamushenkilö Heidi Järvinen, olitpa vakituinen, määräaikainen, vuokratyöntekijä tai freelancer.

Media-ja ohjelmatyöntekijät MOT ry 

Kari Pyrhönen,                                      puheenjohtaja kari.pyrhonen@mtv.fi                    0400894091

Petteri Savolainen, luottamushenkilö (MTV)              petteri.savolainen@mtv.fi 0503956112


Heidi Järvinen, pääluottamushenkilö (NEP) heidi.jarvinen@directorscut.fi                                          

Suomen Journalistiliitto
Säästöpankinranta 2 A, 7. kerros,
PL 252, 00531 Helsinki
etunimi.sukunimi (at) journalistiliitto.fi
p. (09) 612 2330 (keskus)
Työehtopäivystys arkisin 13-16 p. 044 755 5000
www.journalistiliitto.fi

Työttömyyskassa Finka
www.finka.fi
puhelinpalvleu 09 8689 400
ma-to 9-12
pe suljettu

RTTL:n toimisto
RTI-talo, Uutiskatu 2, 1. kerros, Helsinki
PL 76, 00024 Yleisradio
rttl@yle.fi, (09) 1480 3382, 040 519 5344