Etusivu

Nettisivujen ylläpito

Kari Pyrhönen, puheenjohtaja

 

MOT:n jäsen! Ota yhteyttä, meille saa ja pitää esittää toiveita siitä, miten voimme yhdessä toimia paremmin.

TOUKOKUU 2022:

--------------------------------------------------------

UUSI HALLITUS 1.4. 2022 alkaen.

MOT ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Jarno Miettinen (MTV). Edellinen puheenjohtaja Kari Pyrhönen ei asettunut enää ehdolle.

Uusiksi hallituksen jäseniksi on valittu: Ina Mikkola (free), Heidi Järvinen (NEP, tuotantoyhtiö) ja Maria Nykänen (MTV).

Hallituksessa jatkavat:  Tiia Palmén (MTV), Terhi Romo (MTV), Teresa Meriläinen-Aho (MTV), Marjaana Keränen (Sansa, viestintä), Sari Orkomies (DocArt, tuotantoyhtiö),  Jaakko Kiukkonen (Radio Dei), Harri Pulliainen (Omnia, amk), Kari Vuosmaa (Media Tailor, tuotantoyhtiö).

 

Tes-neuvottelujen tuloksia!

MTV-tes on allekirjoitettu tiukkojen neuvottelujen jälkeen. Sopimus haettiin valtakunannsovittelijan pöydästä lakkovaroituksen voimalla. Taistelu kannatti. Saimme selkeästi enemmän kuin sen, mitä työnantajaliitto Palta ja firma tarjosivat neuvottelujen alussa.

Sovinto saavutettiin lopulta muutamalla paikallisella sopimuksella, jotka on esitelty tässä alla. Paikalliset sopimukset ovatkin ne tärkeimmät tulokset. Tes-kirja tulee painettuna myöhemmin keväällä ja nämä "paikalliset sopimukset" liitetään kirjan loppuun.

Myös elokuva-tv-tuotannon Elo-tes on maalissa. Se tietysti myös päivitetään näille sivuille, kun kirja saadaan painosta. Elo-tessistä tiedottaa NEP:n luottamushenkilö Heidi Järvinen, yhteystiedot yläpalkista "hallitus ja luottamushenkilöt".

MTV-tessin tärkeimmät eli ne "paikalliset sopimukset tässä. Tuottajasopimus (50€ vuoro) sekä kirjaus kouluttautumisesta ovat jo voimassa. Palkkaratkaisu sekä ilta- ja yölisien parannukset astuvat voimaan 1.5. 2022 alkaen:

Paikallinen palkkaratkaisu koskien vuotta 2022.

Osapuolet sopivat seuraavaa:

MTV Oy:n Sisällöntekijöiden työehtosopimuspöytäkirjan määräykseen koskien paikallista palkkaratkaisua

  • Palkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,4 % suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden helmikuun palkkasummasta. Työnantaja päättää yrityskohtaisen erän jaosta. Tästä annetaan selvitys luottamusmiehelle palkkaratkaisun toteuttamisen jälkeen.
  • Ohjepalkkoja korotetaan 1.5.2022 lukien 1,6 %:lla pyöristettynä lähimpään tasaeuroon.
  • Henkilöstöedustajien kuukausikorvausta korotetaan 1.5.2022 lukien 2 %:lla.
  • Tämä paikallinen palkkaratkaisu tehdään MTV Oy:n sisällöntekijöitä koskevassa työehtosopimuspöytäkirjassa sovitun palkankorotuksen sijaan.

----------------------------------------------------------  

Ilta- ja yötyötä koskeva paikallinen sopimus

5.5.4. Ilta- ja yötyö

Osapuolet sopivat seuraavaa:

MTV Oy:n Sisällöntekijöiden työehtosopimuspöytäkirjan kohdan 5.5.4 määräykseen koskien ilta- ja yötyötä:

  • Iltatyön alkaminen varhentuu kello 19:sta kello 18:sta 1.5.2022 alkaen
  • Kello 01-06 teetetystä työstä (yötyö) maksetaan 75%:n korotus tuntipalkkaan 1.5.2022 alkaen

Muilta osin kohta 5.5.4 säilyy ennallaan.

Tämä paikallinen sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksesta alkaen ja jatkuu 29.2.2024 saakka jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

------------------------------------------------

 

Paikallinen sopimus tuottajakorvauksesta

Pääsääntöisesti toimittajan työtä tekevälle työntekijälle, joka sijaistaa satunnaisesti tuottajan tehtäviä ja kantaa lähetyksen kokonaisvastuun, maksetaan korvaus.

Lisäkorvaus on 50 € / työvuoro.

Tämä paikallinen sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksesta alkaen (10.3. -22) ja jatkuu 29.2.2024 saakka jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Tämä sopimus korvaa aiemmat sopimukset.

-------------------------------------------------

Paikallinen sopimus koulutuksesta

MTV:n HR:n edustajat yhdessä MTV Sisällöntekijöiden luottamushenkilön ja uutistoimituksen esihenkilöiden kanssa kartoittavat uutistyötä tekevien osaamisen kehittämisen tarpeet ja sopivat niistä yksimielisesti. Kartoituksen pohjalta tehdään koulutussuunnitelma, joka tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Työnantaja ja työntekijät sitoutuvat koulutussuunnitelman mukaisiin koulutusvelvoitteisiin. Mikäli työantajan määräämää koulutusta ei voida järjestää työajalla, korvataan työntekijälle siitä johtuvat suoranaiset kustannukset ja maksetaan korvauksena yksinkertainen tuntipalkka. Koulutuksen pituus määräytyy tarpeen mukaan ja se voi vaihdella työntekijöiden välillä. Tällaista työajan ulkopuolista koulutusta ei lueta työajaksi.

Ehdotus muihin kuin koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin osallistumisesta voi tulla myös työntekijän aloitteesta ja harkinta koulutuksen tarpeellisuudesta työtehtävässä tehdään yhdessä HR:n ja uutisten johtoryhmän jäsenen kanssa yhtiön kulloisenkin koulutusbudjetin raameissa ja työntekijöiden yhdenvertaisuus huomioiden. Koulutuksen on liityttävä työntekijän ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen työtehtävissään.

Työntekijän ehdottamista koulutuksista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sovitaan aina etukäteen työnantajan HR-edustajan ja työntekijän välillä. Mahdollisista matkakorvauksista on sovittava erikseen esihenkilön kanssa.

Tämä paikallinen sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksesta alkaen (10.3. -22)  ja jatkuu 29.2.2024 saakka jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

--------------------------

 

MUISTATHAN PERUSASIAT!

 

MOT valvoo etujasi, valvothan myös itse

Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry. on mediasisältöjä ja viestintää tekevien sekä alan opettajien ammattiyhdistys. MOT ry:n jäsenet ovat Suomen journalistiliiton (SJL) jäseniä. Yhdistykseen voivat kuulua vakituiset, määräaikaiset, freelancerit sekä vuokratyöntekijät.

Ykköstehtävämme on työehdoista sopiminen ja näiden ehtojen toteuttamisen valvonta.

Työehtosopimuksia on kaksi: Mediahub Helsinki Oy:n työntekijöiden työehtosopimus sekä Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus, joka kattaa tuotantoyhtiöiden ja vapaan kentän työn.  Medoiahub-sopimuksen nimi muuttuu, kunhan uudet työehtosopimukset saadaan neuvotelluiksi talvella 2020. Mediahub liitettiin takaisin MTV Oy:n suojiin syksyllä 2019.

MOT ry:n perustehtävä on yhdessä keskusliittomme Suomen Journalistiliiton (SJL) kanssa neuvotella ja solmia työehtosopimukset työnantajaliitto Paltan (Palvelualojen työntantajat) kanssa. 

Liiton jäsenenä valvothan myös itse, että työehtosopimusta noudetaan omassa työssäsi.
Perusasioita ovat:

TYÖSOPIMUS: kirjallinen, lyhtykestoisissa työsuhteissa voidaan tehdä sähköisesti

PALKKA, joka vastaa työtehtäviäsi: varmista oikea palkkaluokka, muista palvelusvuosilisät sekä työvuorojen haittalisät ja sunnuntailisät

TYÖAIKA: työtuntitavoitteet, toteutuneiden työtuntien kirjaaminen ja jaksojen tasoittuminen   

Kaikista em. asioista löytyvät kirjaukset työehtosopimuksestamme, tessistä. Mediahubin Tes-neuvottelut päättyivät 31.1.2017 ja uusi työehtosopimus löytyy näiden nettisivujen kohdasta "Työehtosopimukset".

Jos pohdit palkkaan, työsopimukseen, työtehtäviin, lomaoikeuksiin tai mihin tahansa työehtoihin liittyviä asioita, älä jätä asiaa sikseen, vaan käänny MOT:n puoleen. Ensisijaisesti sinua auttavat Mediahubin luottamushenkilö Petteri Savolainen, MOT:n puheenjohtaja Kari Pyrhönen ja NEP:in (ent. Director´s Cut Staff) pääluottamushenkilö Heidi Järvinen, olitpa vakituinen, määräaikainen, vuokratyöntekijä tai freelancer.

 

 

Media-ja ohjelmatyöntekijät MOT ry 

Puheenjohtaja Jarno Miettinen    jarno.miettinen@mtv.fi  040 747 1316                     

Petteri Savolainen, luottamushenkilö (MTV)              petteri.savolainen@mtv.fi 0503956112

Tiia Palmén, sihteeri                          tiia.palmen@mtv.fi   0406674277

Heidi Järvinen, pääluottamushenkilö (NEP Group, elo-tv -tes)                hjarvinen@nepgroup.com

Harri Pulliainen, luottamushenkilö   (tuotantoyhtiöt, elo-tv -tes)     harri.pulliainen@omnia.fi       

Työsuojeluvaltuutettu MTV Oy:      Sari Korpela-Välisaari      sari.korpela@mtv.fi   050 395 6099

         

Suomen Journalistiliitto
Säästöpankinranta 2 A, 7. kerros,
PL 252, 00531 Helsinki
etunimi.sukunimi (at) journalistiliitto.fi
p. (09) 612 2330 (keskus)
Työehtopäivystys arkisin 13-16 p. 044 755 5000
www.journalistiliitto.fi

Työttömyyskassa Finka
www.finka.fi
puhelinpalvleu 09 8689 400
ma-to 9-12
pe suljettu

RTTL:n toimisto
RTI-talo, Uutiskatu 2, 1. kerros, Helsinki
PL 76, 00024 Yleisradio
rttl@yle.fi, (09) 1480 3382, 040 519 5344