MOT-stipendit

 

YLEISOHJEET STIPENDIEN HAKUUN:

Ammattitaidon omaehtoiseen kehittämiseen ja syventämiseen sekä ammattitaitoa sivuavaan virkistäytymiseen (esim. kurssit, festivaalit, omat projektit tai tutustumismatkat).

Stipendit on tarkoitettu kaikille MOT ry:n jäsenille, myös freelancereille ja vuokratyöntekijöille.

Yhden stipendin suuruus on yleisimmin  n. 300 - 500 euroa.

Stipendin voi käyttää kurssimaksuihin, pääsylippuihin, tarvikehankintoihin, majoituskuluihin, kohtuullisiin matkakuluihin (juna, bussi, lento) tai vastaaviin yleisiin menoihin.  Stipendiä ei voi käyttää ateria- ja ravintolakuluihin, takseihin tai muihin yksityisluontoisiin menoihin. Päivärahoja ei makseta.

Laadi vapaamuotoinen hakemus, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:

- Henkilötietosi, osoitteesi, ammattinimikkeesi, työpaikkatietosi.

- Stipendisi käyttötarkoitus ja ajankohta mahdollisimman tarkasti.

- Rahoitussuunnitelma kokonaisuutena, jos MOT-stipendi ei riitä kattamaan kuluja.

- Samaan tarkoitukseen haetut/saadut muut stipendit/apurahat.

Stipendien jakamisesta ja suuruudesta päättää MOT:in hallitus. Huomioithan sen, että hyväksytyn stipendin loppusumma voi olla anottua pienempi, jotta avustuksia riittäisi mahdollisimman monelle pätevälle hakijalle.

Stipendin käytöstä ja kustannusarvion toteutumisesta tulee jättää kirjallinen selvitys MOT:in hallitukselle kahden kuukauden kuluessa stipendin käyttämisen jälkeen. Säilytä siis kaikki kuitit koskien menoja, jotka olet kustantanut mot-stipendillä. 

MOT:in hallitus päättää stipendien jakamisesta. 
 

Myönnetty mot-stipendi on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä.